Home
ygrotopio
Βάση δεδομένων
Gallery

MIL009 - Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού 1


Περιγραφή Λεπτομερή στοιχεία Φωτογραφίες Βιβλιογραφία Το απογραφικό δελτίο σε pdf

Περιγραφή

Οι λίμνες ορυχείων Χονδρού Βουνού βρίσκονται περίπου 7 χιλιόμετρα Ανατολικά του Αδάμα στην περιοχή Κόμια στη Μήλο. Πρόκειται για λίμνες που δημιουργήθηκαν σε χώρους απόθεσης υπολειμμάτων ανενεργών λατομείων, σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους και με κοινά χαρακτηριστικά. Τα λεπτόκοκκα υλικά των αποθέσεων σε συνδυασμό με τις σχετικά ήπιες κλίσεις και τα ρηχά νερά, έχουν μετατρέψει τις δύο αυτές λίμνες σε τεχνητούς υγρότοπους με έντονη παρουσία υφυδατικής (Potamogeton sp.) και υπερυδατικής βλάστησης (Typha sp.). Το γλυκό νερό προέρχεται από τις συγκεντρώσεις και τις απορροές των κατακρημνισμάτων και μέρος αυτού αντλείται και χρησιμοποιείται για πότισμα των παρακείμενων καλλιεργειών. Στο βόρειο λιμνίο (1) παρατηρήθηκε ζεύγος νερόκοτων, ενώ και στους δύο παρατηρήθηκαν βάτραχοι του γένους Pelophylax. Δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας για την περιοχή. (Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 5/2011. Απογραφείς: Ν. Γεωργιάδης, Κ. Παραγκαμιάν).