Home
ygrotopio
Βάση δεδομένων
Gallery

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1


Περιγραφή Λεπτομερή στοιχεία Φωτογραφίες Βιβλιογραφία Το απογραφικό δελτίο σε pdf

Περιγραφή

Η λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 βρίσκεται περίπου 3,5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για μικρό λιμνίο που δημιουργήθηκε σε χώρους απόθεσης υπολειμμάτων ανενεργών λατομείων. Τα λεπτόκοκκα υλικά των αποθέσεων σε συνδυασμό με τις σχετικά ήπιες κλίσεις και τα ρηχά νερά, έχουν μετατρέψει το λιμνίο σε τεχνητό υγρότοπο με παρουσία υπερυδατικής βλάστησης (Typha sp.). Το γλυκό νερό προέρχεται από τις συγκεντρώσεις και τις απορροές των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων. Ο υγρότοπος βρίσκεται εντός των ορίων Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (GR4220020), και Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (Πορτόλου και συν. 2009). (Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 5/2011. Απογραφείς: Ν. Γεωργιάδης, Κ. Παραγκαμιάν).